Üldinfo

April 4th, 2016

Rapla lennuväli asub Rapla lähistel Iira külas. Lennuväli teenindab peamiselt lennusportlasi ja hobilendureid, olles aktiivseim harrastuslennunduskeskus Eestis. Lennuväli asub 177 ha suurusel kinnistul, kus on kaks murukattega lennurada – suunaga 33R/15L 1100 m pikkune ning suunaga 33L/15R 1600 m pikkune. Lennuväljal tegutsevad langevarjurid, mudellendurid, motodeltaplaneristid, purilendurid ja teised hobilennunduse harrastajad. Ajalooliselt on lennuväli tuntud ka Kuusiku lennuvälja nime all.

Rapla lennuväli