Piloodile


Lennuvälja info ja kaardid

On avaldatud VFR infoteatmikus http://aim.eans.ee/

Lennutegevuse protseduurid (väljavõte lennuvälja käsiraamatust):

– lennuvälja kasutatakse ainult visuaallendudeks (VFR) vastavalt SERA (EC 923/2012);
– õhusõiduki operaator on kohustatud järgima tuule suuna ja kiiruse piirmäärasid vastavalt õhusõiduki käitamise käsiraamatule;
– läänepoolset rada (15R/33L) kasutatakse peamiselt purilennukite ja paraplaanide lendudeks, idapoolset (15L/33R) mootoriga õhusõidukite lendudeks;
– ilma kahepoolse raadiosideta lennuaparaatidel ja õhusõidukitel on muu lennutegevuse toimumisel lubatud startida üksnes läänepoolselt rajalt ja viibida läänepoolses õhuruumi osas;
– start vintsi abil on lubatud üksnes läänepoolselt rajalt, kui samal ajal ei viibi õhuruumis langevarjureid või õhusõidukeid;
– saabuva õhusõiduki kapten on kohustatud enne maandumist visuaalselt või raadio teel saadud kinnituse alusel veenduma õhuruumis ja liiklusalal ohutust mõjutavate takistuste puudumises, sooritades selleks vajadusel madala ülelennu;
– igal lennuväljal tegutseval organisatsioonil, välja arvatud iseseisva lennu õigusega piloodid, peab lennutegevuse ajal olema maapealne koordinaator, kelle ülesandeks on jälgida organisatsiooni lennutegevust, kuulata lennuvälja sagedusel toimuvat raadiosidet ja vajadusel viivitamatult teavitada ohuolukorra tekkimisest.

Lisanõuded langevarjuhüpete korraldamisel:

– juhitavate langevarjude maandumise alaks on ruleerimisteest A ida poole jääv ala. Juhitamatute dessantlangevarjude arvestuslik maandumisala ei tohi olla õhusõidukite perroonile lähemal kui 300m;
– langevarjuhüpete toimumisel arvestatakse ilmastikku, langevarjude tehnilisi omadusi ja hüppajate kogemust ning minimiseeritakse riski maandumisel takistustele või ettenähtud maandumisalast väljapoole sattumiseks;
– langevarjurite väljahüppest peab õhusõiduki piloot teatama raadio teel (sagedusel 131,03 MHz) vähemalt 2 minutit ette. Kõik ülejäänud õhusõidukid on kohustatud seejärel idapoolse raja ja õhuruumi osa vabastama kuni langevarjurite maandumiseni;
– kahe langevarjuhüpeteks kasutatava õhusõiduki samaaegsel käitamisel on kohustuslik nende katkematu raadioside lennuvälja sagedusel ja ülevaade teise õhusõiduki asukohast.

Maandumistasud

Lennuväljal mittebaseeruvatele lennukitele on kehtestatud järgmine hinnakiri MTOW järgi:
Alla 600 kg – 5 EUR
600- 2000 kg – 10 EUR
Üle 2000 kg – 20 EUR

METEO

Riigi Ilmateenistus