Rapla Lennuvälja MTÜ

July 31st, 2009

Rapla Lennuvälja MTÜ loodi 2009. a kevadel aktiivsete MTÜ Eesti Langevarjuklubi liikmete poolt eesmärgiga kandideerida Rapla valla poolt välja kuulutatud lennuvälja haldamise rendikonkursil. Lennuspordi harrastajad leidsid ühiselt, et lennuväli vajab paremat hoolt ja igapäevast korraldust, et kõik lennuspordihuvilised lennuväljal mugavalt tegutseda saaks.

Visioon Rapla lennuväljast:

  • Rapla lennuväli on üheks keskseks kohaks Eestis, kuhu on koondunud erinevatel lennuspordi- ja harrastusaladel tegutsejad.
  • Rapla lennuväli on meeldivaks ja soovitud tegutsemiskohaks Eestis tegutsevatele era- ja harrastuspilootidele ja väliskülalistele ning toimib ka lennukite hoolduskeskusena.
  • Rapla lennuväljale on loodud võimalused lennundustegevusega kaasnevateks teenusteks: kütusetankla, lennujuhtimine, pesemis- ja ka ööbimisvõimalused ka mujalt saabujatele sh. välisriikidest.
  • Rapla lennuväljal on kõvakattega lennurada ning kehtivatele nõuetele vastavad tähistused nii lennutegevuseks kui maapealseks opereerimiseks ja ala on vähemalt autoteedega külgnevatelt suundadelt piiratud.
  • Lennundustegevusega seotud klubid ja muud organisatsioonid s.h. äriorganisatsioonid tegutsevad lennuväljal üksnes haldajaga sõlmitud lepingute alusel.