Langevarjuhüpped

September 3rd, 2009

Rapla lennuväljal tegutsevad suvisel hooajal maist oktoobrini klubid, kes pakuvad huvilistele langevarjuri IAD- algkoolitust ja tandemhüppe sooritamise võimalust. Praegusel hetkel on aktiivseimateks Rapla lennuvälja kasutavateks langevarjuklubideks Eesti Langevarjuklubi ning Eesti Lennuklubi.

Eesti Langevarjuklubi (ELAK, Skydive Estonia) on aktiivseimaid langevarjurite ühendusi Eestis.
Klubis on täna ligi 300 liiget, 8 instruktorit, sh 4 tandeminstruktorit; 12 täiskomplekti õpilasvarustust ning üks kahemootoriline lennuk. Eesti Langevarjuklubi tegutseb Rapla lennuväljal hea ilma korral maist oktoobrini ning pakub nii langevarjuri algkoolitust kui ka tandemhüpete sooritamise võimalust 3500m kõrguselt.
Lisainfot Eesti Langevarjuklubi tegevuse, langevarjuhüpete ning pakutavate koolituste kohta leiab Eesti Langevarjuklubi kodulehelt www.skydive.ee

Eesti Lennuklubi tegevuse ja pakutavate teenuste kohta leiab lisainfot aadressilt www.airsport.ee